O spalvos !!!Nuostabus vakaras, raudonom spalvom, sirpsta it sirupas prieš pat saulę,-
Ar sugaudys jį kas,
Ar suspės,-
Su laiku momente išgyventi.

Su saulės raudoniu, atbėgsiu nuo pievos,-
Dažuotomis rankomis ir drobe spalvota.

-

Julija Tumelyte
"Vakaro Paukštė" / 2017
Acrylic on canvas,
60 x 80 cm