"The River flow" (SOLD)Būna dienų, kuomet ateinu prie upės pažiūrėti į tekantį vandenį. Sėdžiu tol, kol upės vanduo viską nuplauna, su vandens tėkme išplaukia ir visos mintys. Lieka tik skaidrus lengvumas - švarus, upės žolių nuglostytas, vandens akmenėlių išpurentas.

O vanduo teka ir teka. Tykiai ramiai. Lengvai lengvai - kaip pirmieji pavasario mostai, kaip žiedais apsipylusios medžių šakos, kaip vasaros kaitroje linguojančios smilgos.
Tyku. Ramu. Čiurlena.

Skaidrumas, lengvumas ir švari širdis, kuri namo parsineša vandens giesmę ir
spalvų mostais suguldo ant drobės.

Julija Tumelyte
"The River flow", 2018
Acrylic on canvas,
80 x 80 cm