Kolekcininkams / BAM !!!We eat Bananas,
We take bananas,
We make Bananas,
We dream Bananas,
We steal Bananas,
We seek Bananas,
We feel Bananas,
We live Bananas,
We fake Bananas,
We do Bananas,
We sleep Bananas,-
We reach Bananas !

-
Julija Tuymelyte
"We take Bananas / We make Bananas / We dream Bananas" / 20
Paper, watercolor, acrylic
59 x 84 cm