When Life gives you LEMONSCitrinų kūrinių ciklas man gimsta taip natūraliai :))
Vienas po kito, spontaniškai ir nė kiek neplanuotai...
Vis svajoju apie citrinų Žemę ir vandenį po kojomis,
apie žalius kalnus ir nuosavą citrinų sodą :)

Julija Tumelyte
'Lemon Dream" / 20
Watercolor, paper, A3